Nygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100604-20

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1992 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 125/1992
Vendsyssel Historiske Museum

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.2763/92
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1992 Museal besigtigelse
Journal nr.: 125/1992
Vendsyssel Historiske Museum
Overpløjet gravhøj ca. 15 m i diam.(i gruppe på 9), aftegner sig i det flade sandede terræn som en lys farvet cirkulær let hævning på markoverfladen.

1992 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 125/1992
Vendsyssel Historiske Museum

1993 Museal udgravning
Journal nr.: 125/1992
Vendsyssel Historiske Museum
Gravhøjen var bevaret i form af et cirkulært ca. 14 meter bredt og op til 15 cm tykt lag af blegsand med spor efter tørveopbygning. Centralt i højen spor efter et plyndringshul. Nord for dette fandtes tre jordfæstegrave nedgravet i højfylden og let forsænket i undergrunden. I gravene fandtes organisk materiale, formentlig spor efter kister, men der fandtes ingen gravgaver eller spor af de gravlagte. Gravene skal formentlig dateres til ældre bronzealder.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)