Årslev Skovgård III
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150307-28

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3843
Moesgård Museum

1993 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Museal rekognoscering
Journal nr.: 3843
Moesgård Museum
Indenfor et ca. 40 x 50 m stort område er registreret mørkfarvet jord med trækul, fragmenter af ildskørnede sten samt enkelte små stykker keramik. Umiddelbart øst herfor fandtes en skiferslibesten.

1994 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: O.480/94
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1996 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 4036
Moesgård Museum

1996 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4036
Moesgård Museum
Der var et markant forhøjet fosfattal på en 150 meter lang strækning. Fosfatanalysen foretaget i forbindelse med den planlagte motorvejsstrækning Låsby-Århus.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: 4036
Moesgård Museum
Der blev kun påvist svage tegn på kulturlag og i øvrigt ingen anlægsspor.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)