Hammeren

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-138

Fredningsnr.
5033191

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Røse. 5 x 8 m orienteret Ø-V, 0,7 m høj.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
..[sb.138A] skriver sig vistnok fra nyere Tid, Dog er dette næppe Tilfældet med de 4 a 5 Smaahøje [sb.138B-D], der omgive den.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Helt ødelagt.

2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt set fra SØ
Oversigt set fra SSV
OS, set fra Ø
OS, set fra NV
OS, set fra Ø
OS, set fra Ø
OS, set fra SSØ