Sebbehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-221

Fredningsnr.
061691

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 - 401 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,25 x 21 m. hvoraf kun højfod er tilbage. Tinglysning af C-højen 1990 med følgende tekst: ********************************************** Høj, 4 x 22 x 21 m. Stejle sider og affladet top. Dækket af græs. Enkelte buske i højfod. I ager. Højen er i 1971 restaureret af Vendsyssels historiske Museum.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 50 F. i Tværmaal, 8 F. høi; en Udkastning strækker sig fra Midten af Høien og ud imod Nord.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj c 3,25 M. høj, 21 M. i Diam. I Toppen er et 9 M. stort Krater. Udgravet af V Boye. Fundet C 5843 i en stor Stendynge. Lyng- og græsgroet i Ager. [...] [Sb.] 221-24 kaldes Sebbehøje.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,25 x 21 m., hvoraf kun Højfod er tilbage.

1939 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 0616:91, Status: C

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0052
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0052
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 4 x 22 x 21 m. Stejle sider og affladet top. Dækket af græs. Enkelte buske i højfod. I ager. Højen er i 1971 restaureret af Vendsyssels historiske Museum.

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den oprindelige sognegrænse mellem Gærum (100305) og Flade sogn (100303) er genetableret, og lokaliteten er ført tilbage til Gærum sogn.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, kratbevokset høj.

Litteraturhenvisninger  (0)