Broncealderhøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200402-244

Fredningsnr.
380720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 12 x 12 m, I toppen en nedgravning, der er 0,7 m dyb, ca. 3 m lang og 2 m bred. I Skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1993 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3005
Haderslev Museum
I skovens vestende ligger midt på nordskråningen ned mod hedesletten en velbevaret gravhøj. Højen måler ca. 15 m i diameter og er bevaret i en højde af 1-1,5 m. Øverst findes et stort acentral plyndringshul. Højen må betragtes som fredningsværdig.

1993 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 3005
Haderslev Museum
I forbindelse med foredrag anmeldes flere hidtil ikke registrerede fortidsminder.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)