Nødebo Holt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-15

Fredningsnr.
272920

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Voldanlæg (?), i folkemunde kaldet "Margrethevold". Noget ujævnt og bulet, men dog tydeligt. I snit ca. 20 m bred og 1,75 m højt. På grund af terrænet, noget højere på ydersiden (V-siden) end på inder­siden (Ø-siden). Denne beskrivelse gælder den N-lige del, som er ca. 400 m lang. Voldanlægget ses ikke på den S-lige del, de resterende ca. 250 m, undtaget de sidste 20 m hvor den slutter ved skovdiget. I st­det forløber et naturligt, ca. 2 m højt spring i terrænet ud mod Fiskemose i Ø. Volden har afskåret det yderste af halvøen. På halvøen har ligget gården "Byrtingsborg".
Undersøgelsehistorie  (6)
1993 Museal besigtigelse
Journal nr.: 526
Folkemuseet
Flere meter bred og høj jordvold, der afskærer halvøen. Volden er meget tydelig i den nordlige halvdel, mens den bl.a. p.g.a. kraftig underskov kan være lidt vanskeligere at følge i den sydlige del. Bør antagelig fredes.

1993 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 526
Folkemuseet
Meddelelse fra Frederiksborg Skovdistrikt om fund af vold.

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 152/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Margrethevold

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)