Nødebo Holt

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-15

Fredningsnr.
272920

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Voldanlæg (?), i folkemunde kaldet "Margrethevold". Noget ujævnt og bulet, men dog tydeligt. I snit ca. 20 m bred og 1,75 m højt. På grund af terrænet, noget højere på ydersiden (V-siden) end på inder­siden (Ø-siden). Denne beskrivelse gælder den N-lige del, som er ca. 400 m lang. Voldanlægget ses ikke på den S-lige del, de resterende ca. 250 m, undtaget de sidste 20 m hvor den slutter ved skovdiget. I st­det forløber et naturligt, ca. 2 m højt spring i terrænet ud mod Fiskemose i Ø. Volden har afskåret det yderste af halvøen. På halvøen har ligget gården "Byrtingsborg".
Undersøgelsehistorie

1993 Museal besigtigelse
Folkemuseet
Flere meter bred og høj jordvold, der afskærer halvøen. Volden er meget tydelig i den nordlige halvdel, mens den bl.a. p.g.a. kraftig underskov kan være lidt vanskeligere at følge i den sydlige del. Bør antagelig fredes.

1993 Anmeldelse fra privat
Folkemuseet
Meddelelse fra Frederiksborg Skovdistrikt om fund af vold.

1993 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Margrethevold


Billeder

Foto, oversigt
Foto, oversigt