Donsbækhede

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-220

Fredningsnr.
061652

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Kunstigt anlæg, Nyere tid (dateret 1900 - 1949 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Flade sogn, Donbæk og Vangsgårde matr.nr. 8 (Tidl. bel. på matr.nr. 33 c af Gerum by og sogn) Høj, 3 x 14 m. Lyng- og græsklædt i ager. Hul i top. Ind- bygget nyt stenkammer.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj, hvis oprindelige Form er ukendelig. Den indeholder nu 2 Kældre, og Toppen er udstyret med en Platform til Udsigt. Det hele kunne godt være opført om Kældrene, men Højen vides at have været til forinden.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 14 m. Lyng- og græsklædt i Ager. Hul i Top. Indbygget nyt Stenkammer.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den oprindelige sognegrænse mellem Gærum (100305) og Flade sogn (100303) er genetableret, og lokaliteten er ført tilbage til Gærum sogn.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet høj med kunstigt anlagt stensætning i top. Beliggende i brakmark.