Gisselfeld Bro
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Furesø

Sted- og lokalitetsnr.
020216-87

Fredningsnr.
302933

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gisselfeld Bro. Broens facader er ca. 9 m lange og 3,5 m høje, orienteret NNØ-SSV, med et gennemløb, en stenkiste, som er 4,2 m langt, orienteret ØSØ-VNV. Stenkistens lysning ved slug, i ØSØ, er 105 cm bred og 95 cm høj. Lysningen ved afgang, i VNV, er 95 cm bred og 100 cm høj. Stenkistens bund er lagt i uregelmæssige flade, hånd til hovedstore sten, fyldt efter med nøddestore sten. Stenkistens sider er sat af firkantede kvadre, ca. 48 cm høje, ca. 27 cm brede og af varierende længde, op til 95 cm. Der er 2 skifter i højden, med 4 sten i længden i nederste skifte og 5 sten i længden i øverste. Stenkistens overliggere består af 9 stenplanker, ca. 155 cm lange, ca. 40 cm brede og ca. 20 cm høje. Gennemløbet er i hver ende sikret af en 4 x 4 cm tyk, vandret jernstang, boret ind i det øverste skifte kvadre i siderne, ca. 25 cm under overliggerne. Facaderne over stenkisten er bygget op af 7 lag kvadre og stenplanker sat i uregelmæssige skifter. Enkelte stenplanker er op til 1,5 m lange. På facade i VNV ses i første skifte over stenkisten årstallet 1848 indhugget. I skiftet oven over årstellet 1770. Fuger og uregelmæssigheder i facaden er fyldt med betonmørtel. Opad til afsluttes facaderne med en armeret betonkant, der i ØSØ-siden støtter 6, og i VNV-siden 5, ca. en halv m høje betonborner. Betonbornerne der har båret et nu fjernet rækværk af kraftige jernrør, støtter et moderne autoværn.
Undersøgelsehistorie  (6)
1961 Privat besigtigelse
Værløse Museum

1974 Byggeri og anlæg
Værløse Museum

1993 Privat udgravning
Værløse Museum
Flere svære træbjælker af broens fundering kom til syne ved vejarbejde.

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 36/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)