Donbæk
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-229

Fredningsnr.
061655

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Donbæk-gravpladsen udgøres af 62 små og store gravhøje fra jernalderen. De største høje er ældst og stammer fra århundrederne før år 0. Den typiske gravskik var på dette tidspunkt at brænde den afdøde og begrave vedkommendes aske i en urne sammen med eventuelle gravgaver. Den største gravhøj i området er Borgbjerg, der måler 21 meter i diameter, og som er fem meter høj. Højen har været brugt til talrige begravelser gennem tiden, og hver gang er højen blevet lidt større. Den rigeste grav i højen var en stensat kiste med træplanker i bunden og med store dæksten over. At dømme efter den guldarmring, som vedkommende blev begravet med, har der muligvis været tale om en afdød høvding eller lignende.
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenrække, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 0616-54, 53, 55 Ejerlav: Flade sogn, Donbæk og Vangsgårde matr.nr. 2a (Tidl. bel. på matr.nr. 32 af Gerum by og sogn) Tingl.: 16/9 1908 Afmærkn.: MS Høje i skov og krat. (Større areal bør fredes og frihugges).
Undersøgelsehistorie  (13)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Hedestykket mellem Kongehøj og Borgbjerg ([sb.] 227-28) ligger adskillige Smaahøje. c 1 M. høje, c 10 M. i Diam; der er ogsaa Stenkredse uden Højning, og der synes at være Stenrækker. Forholdet er dog paa Grund af den høje Lyng ikke til at klare fuldstændig. En Del er ødelagt, men der er vist mindst 6 bevarede Smaahøje og flere ikke udgravede Stenkredse.

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 227-29:] Høje i Skov og Krat. (Større Areal bør fredes og frihugges).

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 555/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Større Arealfredning 1957, ca. 5,4 ha.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1247/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om arealfredning og restaurering.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den oprindelige sognegrænse mellem Gærum (100305) og Flade sogn (100303) er genetableret, og lokaliteten er ført tilbage til Gærum sogn.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i naturplejet skovareal med offentlig adgang.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0009
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Museal besigtigelse
Nordjyllands Historiske Museum
Rundhøj. 5 x 12 meter. Irregulær, fladt afgravet top. Jordsliske fra toppen af højen fører mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)