Gerum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-234

Fredningsnr.
061649

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Flade sogn, Donbæk og Vangsgårde matr.nr. 11 (Tidl. bel. på matr.nr. 34a af Gerum by og sogn) Langhøj, 1,5 x 24 x 10 m. Orienteret øst-vest. Bøge- bevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 1,5 x 24 - 10 m. Or. Ø.-V. Bøgebevokset i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den oprindelige sognegrænse mellem Gærum (100305) og Flade sogn (100303) er genetableret, og lokaliteten er ført tilbage til Gærum sogn.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Bogetræsbevokset langhøj i nåletræsplantage.

Litteraturhenvisninger  (0)