Tomasdal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100604-23

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kulturlag, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1994 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1994 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 14/1994
Vendsyssel Historiske Museum
Oppløjede lerkarskår fundet ved markvandring.

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 14/1994
Vendsyssel Historiske Museum
På plan mark med sandundergrund, er over et ca. 50 m langt forløb i det N-S orienterede læbæltetracé, fundet oppløjede lerkarskår samt kulturlagsfyld. Umiddelbart vest for bopladsen falder terrænet ned mod et større engdrag.

1994 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 14/1994
Vendsyssel Historiske Museum
Dybdepløjning af læbæltetracé.

Litteraturhenvisninger  (0)