Sofienlundskoven
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090513-90

Fredningsnr.
411770

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, 1 x 12 -14 m. Overfladen noget ujævn. I højens centrale og nordlige del en større, ældre nedgravning, i hvis nordlige del en nærmest rektangulær fordybning, ca. 4 x 1,5 m, orienteret ca. Ø-V. Denne mindre nedgravning kantes mod N af en række på 3 tætsiddende, indtil meterhøje, opretstående sten, og mod S af adskillige løstliggende, mindre sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: A94-273
Svendborg Museum
Anlægget hæver sig ca. 1 m i terrænet og fremstår markant i forhold til omgivelserne. Flere steder er sten synlige, bl.a. i form af et kammerlignende anlæg i højens nordside. Undersøgelse vil blive foretaget.

1994 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.2931/94
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1994 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: A94-273
Svendborg Museum
I nyskovet område er iagttaget en megalitrest.

1994 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0778
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, 12-14 m x 1 m, med ujævn overflade forstyrret ved nedgravninger i centrum og i den nordlige del. I den nordlige nedgravning iagttoges 3 opretstående meterstore sten, fra randstenskæde eller stenkammer.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i skov. 12-14 m x 1 m, med ujævn overflade med delvist frilagt, stenbygget kammer i højens nordlige del.

Litteraturhenvisninger  (0)