Sofienlundskoven
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090513-91

Fredningsnr.
411771

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj 1 x 10 m. I centrum en gammel nedgravning, ca. 1,5 x 1,5 m, 0,5 m dyb. I øvrigt velbevare. I overfladen ses en del mindre sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1994 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: A94-274
Svendborg Museum
Iagttagelse af gravhøj ved skovning.

1994 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.2931/94
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: A94-274
Svendborg Museum
Gravhøjen er markant i terrænet - ca. 1,5 til 2 m bevaret, men desværre er der foretaget en røvergravning centralt i højen. Retablering foretrækkes fremfor sløjfning.

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0778
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, ca. 10 x 1 m, med en gl. nedgravning i midten 1,5x1,5 m og 0,5 m dyb. Mindre sten i overfladen.

1994 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)