Kjølergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-5

Fredningsnr.
533426

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars Høj, ca. 3 x 30 m. Velbevaret. Tæt bevokset med krat i ager. Matr.nr. Høj i skel til matr. nr. 18 af Nylars.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Stenhøi (ubeskadiget) Stenene titte frem overalt i Overfladen. En udhuldet Slibesten eller Kornknuser ligger paa Høiens Skraaning og synes at have ligget der altid. Den kan imidlertid ogsaa være fundet paa Marken og henlagt her... Bevoksning: 1985: Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca 3 x 30 m. Velbevaret. Tæt bevokset med Krat, i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Monumental storhøj helt dækket af bevoksning af især kirsebær, ask, hassel og roser. 4,8 x 42 x 38 m. Betydelige ældre markstenshenlæggelser på højfoden og det udyrkede areal omkring denne; ved nordlige højfod ligefrem i form af svære bunker indeholdende tonstunge kampesten. På toppen en bølgeblikplade fra et nu opgivet vildtfodringssted. Højen ville ved pleje vinde betydeligt i landskabelig virkning. Pleje bør dog ske efter botanisk vurdering; på højen ses bl.a. storblomstret kodriver og gøgeurt (arten uvis) Bevoksning: 1985: Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)