Strærup Skovhaver
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080204-105

Fredningsnr.
391312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 18 m. Beliggende på lille Ø/V-orienteret banke. Gamle indgravninger anes i Ø og S.
Undersøgelsehistorie  (4)
1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret, markent høj beliggende på lille Ø/V-orienteret, ås-agtig banke. Mindre, gamle indgravninger anes i S og Ø, ingen sten synlige. 60 m NNØ for 3913:4. Gammelt fasanfoderskjul (pandeplader på jordgravede granrafter) ligger sammenstyrtet ved højens NV-fod. (Umiddelbart ØSØ for højen ses en anden, meget udflydende, men dog umiskendelig højtoft, hvis østlige trediedel er bortskåret af vej. Ca. 0,5 x 15 m. Tinglyses ikke.).

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 738
Fyns Stiftsmuseum
Høj, 1,5 x 12-13 m med gl. hul i midten, beliggende på højning, formentlig megalitgrav.

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0932
KUAS, Fortidsminder
Høj, 1,8 x 18 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)