Århus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-83

Fredningsnr.
24148

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Hus (evt. med stald), Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Befæstning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Rådhus, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Rådhus, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Grubehus, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst - på umatrikuleret vejareal: Ejerlav: 7000 ad Århus Bygrunde, beliggende på Store Torv, lige vest for Domkirken. Ruin af to rådhuse samt stensat brønd fra middelalderen. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af byens første rådhus fra 1300-årene med tilhørende brønd samt levn af byens rådhus fra 1500-årene. Ruinerne er beliggende under jorden, men kendes fra arkæologiske undersøgelser i 1982 og 1994. Rådhuset fra starten af 1300-årene er øst-vest orienteret og måler 15,5 x 7,5 m. med et tårn på 6 x 6 m. i det sydøstlige hjørne. Rådhuset er beliggende centralt på torvet. Til det ældste rådhus knytter sig en stensat brønd beliggende ved rådhusets vestgavl. Brønden er opbygget af store marksten, kegleformet med en topdiameter på 2,2 m. Brønden er bygget i første halvdel af 1300-årene og tilkastet igen før midten af 1500-årene. Rådhuset fra 1500-årene er nord-syd orienteret og måler 26,5 x 10,4 m. Til dette rådhus hører et trappetårn på 5,5 x 5,5 m. Rådhuset er beliggende mellem det ældste rådhus og domkirken. Ruinerne må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (14)
1994 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1994 Museal udgravning
Journal nr.: 3880
Moesgård Museum
Undersøgelsen indebærer overvågning af profilgrøfter på langs ad torvet og forventes at strække sig til maj 1994.

1994 Museal udgravning
Journal nr.: 3880
Moesgård Museum
De arkæologiske undersøgelser påviste ruinen af byens gamle byport "Borgporten" ud for Torvet 18, ruinen af byens rådhus indtil 1857, ruinen af byens ældste rådhus fra 1300-årene, 7 grubehuse fra vikingetid, skelgrøfter, 6 brønde og 170 grave hørende til domkirkens kirkegård.

1994 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 3880
Moesgård Museum
Omlæggelse af Store Torv.

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 9/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 4470
Moesgård Museum
Etablering af vandtank og vandkunst medførte fjernelse af det meste af brønd II fra 1200-årene jf. FHM 3880 og en præcis indmåling af 1300-tals rådhusruinens vestmur. Resterne af brønden blev optaget med henblik på en datering, medens rådhusruinen ikke blev beskadiget.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: O.929/03
KUAS, Fortidsminder

2003 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 4470
Moesgård Museum

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2014 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Ruin af to rådhuse samt stensat brønd fra middelalderen. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af byens første rådhus fra 1300-årene med tilhørende brønd samt levn af byens rådhus fra 1500-årene. Ruinerne er beliggende under jorden, men kendes fra arkæologiske undersøgelser i 1982 og 1994. Rådhuset fra starten af 1300-årene er øst-vest orienteret og måler 15,5 x 7,5 m. Der er tale om en salsbygning formentlig opført delvist i bindingsværk. I 1400-årene blev der tilføjet et tårn på 6 x 6 m. i det sydøstlige hjørne. Rådhuset er beliggende centralt på torvet, og var i brug til starten af 1500-tallet, hvor det nedrives for at give plads til det efterfølgende rådhus. Til det ældste rådhus knytter sig en stensat brønd beliggende ved rådhusets vestgavl. Brønden er opbygget af store marksten, kegleformet med en topdiameter på 2,2 m. Brønden er bygget i første halvdel af 1300-årene og tilkastet igen før midten af 1500-årene. Rådhuset fra 1500-årene er nord-syd orienteret og måler 26,5 x 10,4 m. Til dette rådhus hører et trappetårn på 5,5 x 5,5 m. Bygningen er formentlig opført efter reformationen (1536), men inden midten af 1500-tallet. Rådhuset er beliggende mellem det ældste rådhus og domkirken således, at det nye rådhus’ tårn er placeret delvist oven i det ældste rådhus. Det sene rådhus eksisterede frem til 1859, hvor det blev nedrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ruin af to rådhuse under jorden.

Litteraturhenvisninger  (0)