København
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Københavns Museum

Kommune
København

Sted- og lokalitetsnr.
020306-124

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Båd-/skibsværft, Nyere tid (dateret 1700 - 1749 e.Kr.)

Vrag, Nyere tid (dateret 1700 - 1799 e.Kr.)

Pakhus, Nyere tid (dateret 1920 - 1929 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (13)
1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1732/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Et stykke af kontruktionen (1x1,5 m) blev frilagt, fotograferet og skitsemæssigt opmålt. Der blev taget kontakt til skibshistorisk laboratorium og også Københavns Bymuseum blev kontaktet. Sandsynligvis et orlogsfartøj fra 1700-årene.

1984 Byggeri og anlæg
Journal nr.: O.226/85
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Ved understøbning af en tværvæg i Gamml Dok pakhus var man stødt på tømmer, muligvis fra et skib.

1985 Museal besigtigelse
Københavns Museum

1994 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: D.18/94-54
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1995 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1275
Københavns Museum
De arkæologiske undersøgelser skete samtidig med, at entreprenøren foretog sin del af gravearbejdet, og hovedparten af konstruktionerne blev på den måde udgravet med maskine. Ved de mange forskellige opmålinger og udgravninger på Strandgade 27 fremkom dele af nedgangsladet (2 trapper) samt sydenden af støttekonstruktionerne til Gammel Dok, en tørdok fra 1700-tallets midte.

1995 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1275
Københavns Museum

1995 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1275
Københavns Museum
I forbindelse med opførelsen af Arkitekternes Hus vil man støde på Gammeldoks vældige trækonstruktioner (opført 1735-1739). Det vil hovedsageligt være nedgangslaget til dokken, der vil blive berørt. Dokken er velkendt fra tegninger og fotos. Den består af enorme trækonstruktioner og mod øst findes selve nedgangslaget til dokken. Et naturligt kildevæld har kunnet fylde dokken med vand, mens en avanceret pumpestation har pumpet vandet ud igen. Gammeldok blev fyldt op i 1918.

1996 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 1656
Københavns Museum
Sideløbende med de arkæologiske udgravninger blev der iværksat en gennemgang af Københavns Havnevæsens Arkiv. Herved fremgik det, at dokkens trækonstruktioner stort set blev nedbrudt ved sløjfningen.

1996 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 1656
Københavns Museum
Boligministeriet ansøger om tilladelse til anlæggelse af haveanlæg over det fredede dokanlæg.

1996 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0789
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ved ejermeddelelse af 1. april 1996 bliver fortidsmindet omfattet af beskyttelsen i Naturbeskyttelseslovens §12 og §13.

1997 Museal udgravning
Journal nr.: 1656
Københavns Museum
Undersøgelsens resultat viste, at ruinen af Gammel Dok sandsynligvis kun er bevaret i de nedre dele af dokkens sider, endvidere at dokkens støttekonstruktioner blev lokaliserede og konstaterede stort set intakte i dokkens østlige side, hvorimod den vestlige sides støttekonstruktioner kun er delvist bevarede. Endvidere blev der fundet rester af det 8-kantede pumpehus, der ved dokkens opførelse rejstes til oppumpning af vand fra det under dokken beliggende kildevæld. Ved udgravningen fremkom fodremmen til et i 1920 på dokkens plads opført pakhus af træ. Fodremmen bestod af bjælker, der kunne identificeres som kommende fra dokken. Pakhuset stod indtil 1981. Det er sandsynligt at en del af den chaussébelægning, der fandtes på stedet indtil arbejdets igangsættelse, stammede fra tiden før sløjfningen af dokken.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1154
Vikingeskibsmuseet

Litteraturhenvisninger  (0)