Svendborg byvold
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090513-92

Fredningsnr.
411735

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Befæstning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tegl, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Svendborg byvold. Den bevarede del af Svendborg byvold er ca. 45 m lang og ca. 20 m bred. Voldens sider er stensatte. Volden, der indehol- der to tildækkede bunkers, er iøvrigt udlagt som park. Vol- den ligger i vinklen mellem Kyseborgstræde og Sct. Nicolaj- gade. Det fredede areals udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det fredede areal må benyttes som park i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (8)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldresten fremtræder som et lille anlæg med planeret topflade og mere eller mindre stejlt affasede, delvis terrasserede sider som følge af nyere tids anlægning, der også har resulteret i den lave, stejle stensætning rundt langs voldfoden. Voldens længderetning er den samme som Kyseborgstrædes (NV/SØ). Dens topplateau er nogenlunde horisontalt, mens det naturlige gadeniveau i strædet mod Ø er faldende sydefter, hvorfor voldresten har sin største nuværende højde i S. Et par små trappeanlæg af kampesten forbinder de forskellige terrasseniveauer i forbindelse med en tildækket bunker i voldens S-ende. Der er ikke offentlig adgang til anlægget, jvf. et ADGANG FORBUDT - skilt ved indgangen i N. Vold-præget er ikke indlysende - man skal vide på forhånd, at det er en rest af en byvold for at kunne se det. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1993 Museal besigtigelse
Journal nr.: 93-178
Svendborg Museum
Ved nedlægning af fjernvarme blev byens grav gennemskåret af grøften. En profil blev opmålt. Denne svarer til profilen ved Krøyers Have.

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 103/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1993 Museal besigtigelse
Journal nr.: 93-185
Svendborg Museum
I fjernvarmegrøften ved krydset Sct. Nikolaigade/Kyseborggade blev iagttaget flere lag rødbrændt ler med trækul samt munkestensbrokker. Fundet tolkes som det nederste af en teglovn.

1993 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 93-178
Svendborg Museum

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 104/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1996 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sb.nr. ændret fra 92 til 92A.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)