Dræby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080109-86

Fredningsnr.
351722

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj, op til 27 m nord-syd, op til 20 m øst-vest og 2,0-3,5 m høj. Højtoppen er flad.
Undersøgelsehistorie  (7)
1845 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højsignatur på matr.kort.

2003 Museal besigtigelse
Journal nr.: 199
Kertemindeegnens Museer
Besigtigelse i forbindelse med byggemodning. Højen er dækket af 4-5 m høje træer. Visse steder omkring den formodede højfod er der iagttaget sten, nogle kan være randsten og andre sten ryddet fra marken og kastet ind på højområdet.. Højen er affladet på toppen, men ellers ingen synlige beskadigelser. Den er dog pløjet rektangulær og de 4 sider er hhv. mod N ca. 20 m, mod Ø ca. 26 m, mod S ca. 18 m og mod V ca. 27m. Højen hæver sig ca. 2 m over marken mod V og ca. 3,5 m mod Ø.

2003 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2001-6111-0895
KUAS, Fortidsminder
Besigtigelse med henblik på fredning.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 199
Kertemindeegnens Museer

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en gravhøj , der ligger i dyrket mark. Bremmerne er nu retableret hele vejen rundt om fortidsmindet, meget rigeligt snarere 3 end 2 meter Alt affald er fjernet , men ikke bålpladsen som ejeren er bange for at fjerne , da han mner det kan skade fortidsmindet

Litteraturhenvisninger  (0)