Vogn

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-18

Fredningsnr.
041530

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for: 0415-30, 29, 28, 26, 27, 25, 14 Afmærkn.: MP i S. Høj, 12 x 1,5 m; velbevaret. Lyng.
Undersøgelsehistorie

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græs- og lyngklædt Høj paa Top af mindre Bakkeknude. 1,50 m. høj, ca. 12 m. i Tværmaal. Affladet Top. Nedenfor v. Højfod ligger en stor Sten.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 12 x 1,5 m; velbevaret. Lyng.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet, men tilgroet med krat. Bør evt. ryddes, da det er en pæn høj, dog ingen direkte adgang. Diameter ikke målt pga. bevoksning. - Foto pga. bevoksning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj. Græsbevokset med ege. I blandingsbevoksning.