Strøby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050612-74

Printvenlig side
Anlæg og datering  (15)
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 649 - 995 e.Kr.)
Hus 4: 2 x c14-datering: 649-713/744-765 AD (95 % sandsynlighed) 779-788/869-995 AD (95 % sandsynlighed)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)
Artsliste.

Glas, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Metal, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Tekstil, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Møntfund, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Affaldsgrube, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Marksystem, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Grubehus, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 600 - 1066 e.Kr.)

Latrin og toilet, Vikingetid (dateret 775 - 775 e.Kr.)
Lagdelt grube, nederste lag = lag af afføring (påvist ved makrofossil og pollen analyse) C14-dateret:775-970 AD (95%)

Undersøgelsehistorie  (24)
1994 Privat detektorbrug
Journal nr.: 1699
Køge Museum
Fund af sølvskat.

1995 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: KØM 1699
Køge Museum
3 fragmenter af kufiske dirhem-mønter (KØM 1699x2, 3, 219) indsendt til Nationalmuseet Sep. 2015: I forbindelse med bearbejdning af lokaliteten indleveres alle møntfund fra lokaliteten til Den kgl. Mønt og Medaillesamling ved Nationalmuseet (heraf 36 arabiske mønter (dat. mellem 698 - 955 e.Kr. og 1 engelsk mønt fra 800-tallet, 5 mønter fra perioder senere end vikingetidsbebyggelsen; i alt 42 mønter). De fleste af mønterne indgår allerede i Nationalmuseets samling, men har tidligere været udlånt i forbindelse med udstilling. 6 mønter (KØM1699 x238, x380, x411, x519, x533 og x1003) har dog ikke tidligere været registreret og indleveres hermed. De er alle fundet i forbindelse med udgravning på lokaliteten.

1995 Privat detektorbrug
Journal nr.: KØM 1699
Køge Museum
I alt 3 fragmenter af kufiske dirhem-mønter (KØM 1699x2, 3, 219) fundet

1995 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.3110/95
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1995 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1699
Køge Museum

1995 Museal detektorbrug
Journal nr.: 1699
Køge Museum
I det nærliggende område fandtes fragmenter af bronzesmykker.

1995 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1699
Køge Museum
Fund af 8 pilespidser af jern, 6 stk. brudsølv, 1 forgyldt bronzestykke, 2 fragmenter af pladespænder, 1 fuglefibel og 1 guldgubbe.

1996 Zoologisk analyse
Journal nr.: 53/1996
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
Artsliste.

1996 Analyser af materiale
Journal nr.: 53/1996
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
Artsliste.

1998 Museal udgravning
Journal nr.: 1699
Køge Museum
(Område I). På arealet fandtes spor af en omfattende bebyggelse, der strækker sig fra neolitikum til vikingetid. De neolitiske fund består af et par gruber samt løsfundne stykker, bl.a. økse, slibesten og fladehugget pilespids. Fra bronzealder er fundet en mindre urnegravplads samt grove flintredskaber. Fra jernalder er udgravet et indhegnet gårdsanlæg, som ikke nærmere kan dateres. Fra y.jernalder-vikingetid stammer mere end 80 hustomter af langhuse, udhuse og grubehuse og heriblandt 5 store, næsten 40 m lange huse med et meget rigt fundmateriale af metal, glas og arabiske sølvmønter, som giver lokaliteten en særlig rolle i områdets bebyggelse med en meget udbredt kontakt til store dele af Europa og den arabiske verden.

2000 Museal udgravning
Journal nr.: 1699
Køge Museum
(Område IV). Fortsatte udgravninger mod vest, hvor bebyggelsen umiddelbart syntes afgrænset.

2000 Museal udgravning
Journal nr.: 1699
Køge Museum
(Område II og III). Fortsatte udgravninger mod syd og øst. Bebyggelsen kunne afgrænses mod øst, men ikke mod syd. Der fremkom ikke flere store huse, men i området syd for dem fremkom et kulturlag. En højrygget agerfure iagttoges.

2011 Museal udgravning
Journal nr.: SMV 8405
Museerne.dk
Udgravning med henblik på at afgrænse Toftegård bebyggelsen mod vest. Foretaget i samarbejde mellem Køge Museum (v. Svend Åge Tornbjerg) og Museerne Vordingborg (v. Jonas Christensen).

2012 Museal udgravning
Journal nr.: SMV 8405
Museerne.dk
Udgravning med henblik på at afgrænse Toftegård bebyggelsen mod øst. Foretaget i samarbejde mellem Køge Museum (v. Anna Beck) og Museerne Vordingborg (v. Jonas Christensen).

2013 Museal udgravning
Journal nr.: KØM1699
Museum Sydøstdanmark

2013 Museal udgravning
Journal nr.: KØM1699
Museum Sydøstdanmark
Ved udgravningen blev der lavet felter og trukket grøfter i området syd for de oprindelige udgravningsfelter. Formålet var at afsøge bopladsens sydlige afgrænsning. Undersøgelsen viste, at bopladsen er afgrænset mod syd af en stor naturlig lavning, men i øvrigt strækker sig over hele det undersøgte areal. Desuden blev der lavet tre gennembrud på et beskyttet dige for at undersøge arealet herunder. Undersøgelsen under diget sandsynliggør, at der har været påfyldt jord i halområde, som kan have dannet et kunstigt plateau, som hallerne er bygget på. Lignende plateauer under store halbygninger findes bl.a. ved Gammel Lejre og Tissø. Sammen med undersøgelserne i 2011 og 2012 viser det, at bopladsen oprindeligt har været en del større end tidligere har antaget, sandsynligvis helt op imod 164.000m2.

2015 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 10267 1. x719 2. Abbaside, al-Mahdi, møntsted?, AH [159-169], x631 3. Abbaside, kalif?, møntsted?, AH [ca. 160-170], x518 4. Abbaside, al-Rashid, al-Qusi, Madinat Zaranj, AH 190, x718 5. Abbaside, [al-Ma'mun], Mad[inat Isbaham], AH [ca. 198-200], x534 6. Abbaside, [al-Ma'mun], møntsted?, AH [ca. 200-205], x578 7. Abbaside, kalif?, møntsted?, AH [230-255], x639 8. Abbaside, al-Matadid (sic!), møntsted?, AH ca. 29[0-1] (sic!), x536 9. Samanide, kalif?, [Isma'il b. Ahmad], Samarqand, AH [280-294], x491 10. Samanide, kalif?, [Ahmad b. Isma'il], møntsted?, AH 2[94-99], x492 11. Samanide, al-Naqtadir, Ahmad b. Isma'il, Samarqand, AH 299, x645 12. Samanide, al-Naqtadir, Ahmad b. Isma'il, al-Shash, AH 300, x694 13. Samanide, [al-Qahi]r, [Nas]r b. Ahmad, [Nay]sakund, AH [3]22, x590 14. Samanide, [al-Muqtak]f[i], [Nah b. Nasr], møntsted?, AH [333-43], x505 15. Dirhem, efterligning c. 900, x503 16 Ubestemt dirhem, x510 KØM 1699

2015 Analyser af materiale
Journal nr.: KØM1699
Museum Sydøstdanmark
Ansøgning om midler til AMS-datering af makrofossiler samt pollenanalyse fra udgravningerne i 2012 og 2013. Udgravningerne var finansieret af puljen for de dyrkningstruede lokaliteter. Samme pulje søges nu med henblik på finansiering af opfølgende analyser.

2019 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: KØM 1699
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af x1336-1343 til danefævurdering

2019 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: KØM 1699
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af x1304-1323 til danefævurdering

2019 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: KØM 1699
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af x1304-1323 til danefævurdering

2019 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: KØM 1699
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af x100-116 og x123-125 til danefævurdering

2019 Privat detektorbrug
Journal nr.: KØM 1699
Museum Sydøstdanmark
Indlevering af 5 genstande.

2020 Privat detektorbrug
Journal nr.: KØM 1699
Museum Sydøstdanmark
indlevering af 47 genstande fundet med metaldetektor.

Litteraturhenvisninger  (1)
Tornbjerg,S.Å.
Centrala Platser, Centrala Frågor. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8, nr. 28
1998