Sortehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-49

Fredningsnr.
041534

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MP i S. "Sortehøj", 15 x 1,75 m; toppen afgravet. Græs i nyplantning.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 49-51:] Nedplöiede Höie. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj paa yderste nv. Udløber af det samme store Bakkedrag, hvorpaa alle de fredlyste Høje ligger ("Ellevehøjene"). 1,75 m. høj, 14-16 m. i Tværmaal. Fuldstændig affladet, saaledes at hele Toppen mangler. Ø. Side fladt afgravet. Højen kaldes "Sortehøj". Bevoksning: 1979: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stednavnet "Ellevehøjene" omfatter formentlig højene sb. 36-38 og 41-48.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sortehøj", 15 x 1,75 m; Toppen afgravet. Græs i Nyplantning.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevt. Svært Tilgængelige p.gr. af kratbevoksning. - foto. Bevoksning: 1979: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Sortehøj". Anseelig høj i nåleskov. Infoskilt og anvist sti.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Sortehøj". Græsklædt høj i nåletræsplantage. Begyndende tilgroning i selvsåede graner.