Kringelbakke

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100309-54

Fredningsnr.
041542

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 0415:42 Rundhøj. 8 m i diameter og ca. 0,5 m høj.
Undersøgelsehistorie

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj paa Top af Banken "Kringelbakke", i v. Udkant af Eskjær Skov, med stejlt Fald i NØ. 1 m. høj, ca. 10 m. i Tværmaal. Affladet, forgravet Overflade. Bevoxet med Gran, Fyr og Buske. En stor Sten ses i nø. Højfod.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvivlsom, udflydende.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre høj, mosklædt i lysåben bøgeskov.

2014 Museal besigtigelse
Nordjyllands Historiske Museum
Diffust afgræsnset rundhøj beliggende på markant moræneryg i bøgeskov. Let mosklædt ellers vegetationsløs. Let forgravet i S-siden. Ca 0,5 x 10 meter stor.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra V