Hjortspring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230105-128

Fredningsnr.
411291

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted i Stevning. Et voldsted bestående af en borgbanke med omliggende grav. Banken, der hæver sig indtil 3 m over de omgivende, tørre graves bund, optages af gårdens bygninger og haveanlæg. Også dele af gravene er inddraget i have- anlægget. Med hansyn til voldstedets form og udstrækning, henvises til det vedføjede kort. De på borgbanken liggende bygninger omfattes ikke af nærværende fredningsbestemmelser, dog skal fredningsnævnets og Nationalmuseets samtykke indhentes ved eventuelle om- og tilbygninger.
Undersøgelsehistorie  (6)
1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Melvedgård.

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Planskitse af fundstedet. Det er publiceret i Fra Als og Sundeved V.

1964 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

1995 Diverse sagsbehandling
Uspecificeret institution
Et stort rektangulært voldsted med stensatte sider mod brede grave. Voldstedet blev formentlig anlagt af Hans den Yngre (1546-1622), der overtog stedet i 1596. Den nuværende hovedbygning ligger østlig på voldstedet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark X,3
1967