Nørre Herlev
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010309-17

Fredningsnr.
28286

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Affaldsgrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m.
Undersøgelsehistorie  (10)
1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1994 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: A560
Folkemuseet
Fosfatprøve gav intet udslag.

1994 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: A560
Folkemuseet
Planlagt anlæggelse kraftvarmeledning mellem Hillerød og Værløse.

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: A560
Folkemuseet
Ledningen passerer tæt forbi højen.

1995 Museal prøvegravning
Journal nr.: A560
Folkemuseet
Fund af en grube og en kogegrube. Et enkelt flintafslag i den sidste.

1996 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)