Nørre Herlev

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010309-17

Fredningsnr.
28286

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Affaldsgrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 10 m.
Undersøgelsehistorie

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1994 Uspecificeret museal aktivitet
Folkemuseet
Fosfatprøve gav intet udslag.

1994 Grøft ved byggeri/anlæg
Folkemuseet
Planlagt anlæggelse kraftvarmeledning mellem Hillerød og Værløse.

1994 Museal besigtigelse
Folkemuseet
Ledningen passerer tæt forbi højen.

1995 Museal prøvegravning
Folkemuseet
Fund af en grube og en kogegrube. Et enkelt flintafslag i den sidste.

1996 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

28286 29.8.13 oversigt
Foto, oversigt