Ørbæk Helligkilde
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090618-25

Fredningsnr.
381727

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatr. gadeareal, Ørbæk. Kildeanlæg. Kildeanlægget består af et nærmest rektangulær bassin, om- givet af en ca. 0,60 m høj karm, opført af fint tilhugne granitsten. Det måler ca. 3 x 3,70 m. Tværs over bassinet er en fint tilhugget granitstensbjælke, i hvis midte er en træ- pumpe. Træpumpen er ca. 1,10 m høj og ca. 0,30 m i diameter. Den er forsynet med 2 udløbstude af støbejern. På hver af kildekarmens langsider er ved midterbjælken 2 trappetrin, ligeledes af fint tilhuggede granitsten. Omkring karmen er en bræmme af brosten, og i hvert af de 4 hjørner står en afmærkningssten. Fredningen omfatter kildeanlægget med den omgivende bræm- me, et areal, der måler ca. 4 x 5 m. Dets placering er vist på vedlagte kort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes. ændres eller på nogen måde beskadiges ved henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,7 x 5,2 x 3,4 m. Forefundet som beskrevet i fredningstekst. ** Seværdighedsforklaring ** Særpræget kildebrønd i smuk udførelse.

1995 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 9235
Fyns Oldtid - Hollufgård
Kildeanlægget flyttet i forbindelse med omlægning af vej. Nuværende placering er endnu ikke indmålt men er ved trekanten ved Hulvejen.

1996 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Dansk Folkemuseum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Schmidt,A.F
Danmarks Helligkilder
1926