Brødeskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010309-28

Fredningsnr.
282822

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Høj, (dyssetomt). 0,5 x 12 m. Stenfyldt overflade med en del knust flint.
Undersøgelsehistorie  (8)
1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: A561
Folkemuseet

1995 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: A561
Folkemuseet
Planlagt anlæggelse af kraftvarmeledning Hillerød-Værløse.

1995 Museal prøvegravning
Journal nr.: A561
Folkemuseet
Der er formentlig tale om en stærkt ødelagt dyssetomt. Desuden afdækkedes en brandgrav og et fyldskifte, der måske er resterne af endnu en grav.

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A561
Folkemuseet
Det aftaltes med Skov- og Naturstyrelsen at lægge en søgegrøft tværs gennem højen, for at konstatere om den overhovedet er et fortidsminde. Samtidig prøvegravedes området umiddelbart op til højen.

1996 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)