Hyldebrandsdyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-22

Fredningsnr.
533323

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars Tingl.: 1936 Diplom Høj, 2 x 12 m, med jættestue. Kamret består af 10 bæresten og 2 overliggere, hvoraf den ene er skredet ned i kamret og en ligger ned ad højen. Ingen gang. Kratbevokset med stor eg, der er indbefattet i fredningen. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En tildels sløifet Broncealdershøi. Der er i den truffet et Gravkammer eller rettere en af svære Granitblokke sat og dækket Gravkiste 3 1/2 Alen lang 1 1/2 Alen bred og 2 Alen høi indvendigt Maal. I denne Grav fandtes en ca 8 Tommer lang og 2 Tommer bred flad og tynd Kobberstang, altsaa vistnok Levninger af et Bronzesværd.- (Se Vedels Bornh æ jernalder Side 3 [Aarb. 1872]) Gravkisten staar endnu.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m. med Jættestue; Kamret bestaar af 10 Bæresten og 2 Overliggere, hvoraf en er skredet ned i Kamret og en ligger ned ad Højen. Ingen Gang. Kratbevokset med stor Eg, der er indbefattet i Fredningen. I Ager.

1953 Museal besigtigelse
Journal nr.: 143/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af høj efter anmodning om restaurering fra lodsejeren.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)