Ellegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-23

Fredningsnr.
533425

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars Høj, 3 x 16 m. Afgravet på alle sider. Lav eftergroet sænk- ning i top. Græsklædt med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øst for denne Høi [sb.22] har der ligget en anden Høi som nu er sløifet for en Del; der skal være fundet Bronce. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m. Afgravet fra alle Sider. Lav eftergroet Sænkning i Top. Græsklædt med Krat i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med ældre, nu tilgroede afpløjninger på alle sider. 2,2 x 15,5 x 14 m. Affladet top. Mange sten synlige i sydlige højside. Mindre henlæggelser af marksten på sydlige højfod; ikke påtalt da stenene anses for at have en vis hæmmende virkning over for nærpløjning. Ville ved pleje få forøget landskabelig virkning. Vest og især øst for højen, indtil en afstand af ca. 50 m fra denne, iagttoges mindst 20 kogegruber, nogle helt nyoppløjede med ret store intakte stykker trækul og ildskørnede sten. Andre gruber var tydeligvis oppløjet for flere år siden, her var sten og trækul mere eller mindre spredt. På og mellem kogegruberne opsamledes en del oldsager (brændte og ubrændte) samt enkelte stykker forarbejdet kugleflint. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)