Søholm Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080212-32

Fredningsnr.
37142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Søholm voldsted. Voldstedet består af en firkantet ca. 41 x 32 m stor borg- banke, der i syd, vest og nord er omgivet af ca. 10-12 m brede fugtige grave, medens den i øst afgrænses af Søholm sø. Banken, der hæver sig ca. 2 m over vandspejlet i søen, er skovklædt. Fredningsgrænsen går i syd, vest og nord langs voldgravenes ydre overkant og i øst langs bankens fod ved søen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning. pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksi- sterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (6)
1957 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Trap,V.udg. omtales Søhom Voldsted, muligvis ældre end nuv. Søholm grd. Borgbanken måler 41 x 32 m omgivet af 4-7 m brede grave, der afskærer borgpladsen fra landsiden.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anlæggets mål: 2,0 x 32,0 x 32,0 m. Hele anlægget inkl. voldgrave ca. 43 x 53 m. Den N-ligste voldgrav måler ved overkant 43 x 13 m. Den S-ligste måler ved overkant 43 x 8 m. Den V-ligste voldgrav måler ved overkant 53 x 11 m. På borgbanken står hele vejen rundt en mur af kampesten, ca. 1 m. høj. I borgbankens Ø-lige side en sænkning, 1 m. dyb, 25 m. lang og 6 m. bred. Siderne består af kampesten. 10 år gammel grankultur S for voldstedet. ** Seværdighedsforklaring ** Fremragende eksempel på et middelalderligt borgværk, der ligger smukt ned til søen, omkranset af noget gamle løvtræer. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2002 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)