Nyfæste Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080210-22

Fredningsnr.
36133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Nyfæste voldsted. Voldstedet bastår af en ca. 6 m høj, kvadratisk borgbanke med stærkt afrundede hjørner samt en større lavere borgban- ke begge omgivet af og indbyrdes adskilte ved en tør vold- grav i syd, vest og nord med en udenforliggende vold. I øst begrænses voldstedet af en bæk. Voldstedet er skovklædt. Fredningsgrænsen forløber i syd, vest og nord langs foden af ydervolden og i øst langs vestsiden af nævnte bæk. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 200 m og i øst-vest ved nordenden ca. 125 m o ved sydenden ca. 75 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1957 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted markeret på kort fra 1866. Voldstedet består af 2 banker adskilt ved en grav. Udenom begge findes en vold. På den nordlige banke er fundet munkestensbrokker.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1976 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 9388
Odense Bys Museer

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Består af borgbanke og ladegårdsbanke, der er skilt fra hinanden af en grav. Begge banker omgivet af en grav og en vold. Den tørlagte grav er 2-4 m bred i bunden. Ringvolden er 2-4 m bred i kronen og hæver sig 1-1,5 m over engen. Mod NØ er den 2-3 m høj. Borgbanken er 6 m høj, målt fra bunden af graven. Den er flad på toppen og er bevokset med 8-10 løvtræer og græs mens siderne er stærkt på vej til at blive overgroet med pilekrat. Ladegårdsbanken plantet fuldstændigt til med grantræer, der skønsmæssigt er 30-40 år gamle. . Opmåling af EB og NCL, ingen mål opgivet. Med meget små midler kan anlægget komme til at tage sig fantastisk godt ud (kratrydning). ** Seværdighedsforklaring ** Enestående velbevaret og monumentalt anlæg, der trods bevoksningen er en stor oplevelse at besøge. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9388
Odense Bys Museer
Voldstedet er et castrum-curia anlæg bestående af en forborg på ca. 40-50 m og en højere, firsidet hovedborg på 20 x 20 m med en 8 x 8 m stor forhøjning på toppen. Bankerne omgives af en fælles tidligere våd grav, der har haft tilløb af vandløbet syd for voldstedet. Mod øst, nord og vest har voldstedet været beskyttet af engarealer. Voldstedet besigtigedes efter en oprensning af 2 vandhuller i engen nord for voldstedet i en afstand af 60-80 m. Der kunne ikke konstateres anlægsspor i forbindelse med vandhullerne, der sidst oprensedes i 1976. Den oprensede jord var kørt bort.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Fortidsmindet har off adgang og der er infomationstavle.Der er faar paa voldstedet.

Litteraturhenvisninger  (0)