Støvringgård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140910-20

Fredningsnr.
191440

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Muret bro

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Træbroer

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
STØVRINGGÅRD VOLDSTED Voldstedet består af en firkantet borgbanke med afrundede hjør- ner. Banken hæver sig indtil 3,5 m over vandspejlet i de omgi- vende grave. Bredden af gravene er i syd og øst ca. 12 m, i nord ca. 9 m og i vest ca. 6 m. Over den vestre grav fører en ca. 3,5 m bred muret bro, medens der over den nordre og den østre grav er ført 2 m brede træbroer. Langs den østre og søndre grav forløber jorddæmninger, der hæver sig ca. 50 cm over gravenes vandspejl, men som på ydersiden står med ca. 3,5 m høje, stejle skråninger ned om den omgivende lavning. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.A fredede hovedbygning. Fredningen omfatter borgbanken, de omgivende grave samt de i syd og øst eksisterende dæmninger og den murede bro over vestgraven. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 82 m og i nord- syd ca. 85 m. Fredningsgrænsen forløber i øst og syd langs den ydre fod af dæmningerne, i vest langs bygningen, der står ved den øvre kant af skråningen ned mod voldgraven og i nord ca. 4 m fra gravens nordkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren. (Denne fredning berører ikke det eksisterende bygningsanlæg på borgbanken. Står på ejer- dokumentet).
Undersøgelsehistorie  (6)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Støvringgård Voldsted forefundet som beskrevet, særdeles velholdt og smuk. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt for de smukke omgivelses og bygningsmiljøets skyld. Bevoksning: 1991: Græs

1995 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.3136/96
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Udskiftning af bro og dermed landfæster over den nordlige voldgrav, hvorved der vil blive foretaget indgreb i såvel voldstedet som det overforliggende faste land.

1996 Museal besigtigelse
Journal nr.: 0883
Kulturhistorisk Museum Randers

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 61/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden træbro mod øst. Gravenes kanter er træbeklædte. Jorddæmningernes sider mod øst og syd er ret tilgroede. Ellers pænt og velplejet voldsted.

Litteraturhenvisninger  (0)