Skansehagen
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030410-127

Fredningsnr.
27256

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Marksystem, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Borrebanken Voldstedet består af en nærmest kvadratisk borgplads med afrun- dede hjørner, omgivet af en tør voldgrav. Voldstedet henligger lyngbegroet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1961 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Borrebanken". Voldsted, bestående af en nærmest kvadratisk borgplads med afrundede hjørner, ca. 45 x 45 m., omgivet af en tør grav. Graven er 1-1½ m. dyb, dog næsten udfladet mod øst. Borgpladsen hæver sig ikke over det omgivende terræn. Der er muligvis en antydning af en ydre vold mod syd; ellers ingen spor af volde. Omgivet af lyngbevoksede sommerhus- grunde. Nærmeste hus mod nord ca. 16 m. fra gravens ydre kant, mod vest ca. 20 m. Bevoksning: 1983: Lyng

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 204/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1995 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 1323
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
Firsidet banke 35 x 35 m, omgivet af en grav på alle sider. Banken er beliggende 100 m indenfor nuværende strandbred, og tolkes som en del af et vagt- og varslingssystem (la Cour 1972). Der er ikke fundet bygningsrester eller genstande.

1996 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1323
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologisk Forskningscenter
Undersøgelse af 80 m2 af den ca. 2500 m2 store banke. Der er tale om et anlæg bygget af jord og tørv, der har haft en markant banke og en markant grav omkring. Tørven fra graven er tilsyneladende lagt omkring den centrale del af banken dannende et område på ca. 10 m i diameter. Graven havde en dybde på ca. 250 cm under bankens højeste punkt. Meget tyder på, at anlægget kan være en del af et nyere tids skanseanlæg anlagt i forbindelse med Skansehage skanse, der er etableret første gang i 1658 i forbindelse med svenskekrigen. Pollenanalyser foreligger endnu ikke. Da et højrygget agersystem forsegler anlægget kan dette være ældre end 1600-tallet og være et genanvendt ældre anlæg.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)