Lille Myregaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-27

Fredningsnr.
533435

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars Tingl.: 18/2 1878, gdr. H.C. Hansen. Afmærkn.: MS 1917, overlærer Tryde. Høj, 1,5 x 15 m, med jættestue, hvis kammer består af 12 bæresten og 2 dæksten på plads. Gangen består af 4 bæresten, 4 karmsten, 3 tærskelsten og 1 overligger på plads. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille smuk Gravhøi paa Strandmarken ned imod Fiskerleiet Arnager til. Paa Høiens Top staar en Stendysse med en svær Granitblok som Overligger. De Stene paa hvilke den hviler rage kun lidet op over Høiens Overflade. Overliggeren synes med den ene Ende at være sunken eller gleden ned i Rummet mellem Stenene. Paa den høieste Kant af Overliggeren ses 11 skaalformede Fordybninger et andet Sted 1 og længere nede 3 saadanne. Paa øverste Kant af en af Sidestenene (Underligger) ses 1 skaalfdrmet Fordybning. (Se min Indberetning om Helleristninger Tegning N:2). Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1885 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal udgravning
Journal nr.: 14/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal restaurering
Journal nr.: 14/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 15 m. med Jættestue, hvis Kammer bestaar af 12 Bæresten og 2 Dæksten paa Plads. Gangen bestaar af 4 Bæresten, 4 Karmsten, 3 Tærskelsten og 1 Overligger paa Plads. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i rund høj uden synlige (sikre) randsten. 1,8 x 16 x 14,5 m KAMMERET orienteret Ø/V med gang i S. Kammeret er sat af 12 bæresten, imellem hvilke ses rekonstrueret tørmur lagt i cement. Grundplanen er rektangulær, indvendige mål 3,5 x 2 m. 2 dæksten in situ over enderne af kammeret; på den vestlige ses mindst 13 skåltegn. Over kammerets midte mangler dæksten. GANGEN er 3 m lang og 0,7 m bred. Den består yderst af bærestenspar, hvoraf vistnok kun den vestlige er original; derefter følger en karmsten i V, hvis østlige og tydeligvis rekonstruerede modpart mangler; dernæst et par bæresten og et par karmsten. Over gangens inderste del en flad, hellelignende, afkløvet sten liggende som dæksten i et udpræget uorginalt arrangement, fastholdt af betonklatter og fremskudte tørmursfliser. Hele fortidsmindet præges af slid, med mange nedvæltede sten på kammer -og (især) gangbund. Der ses ingen sikre tærskelsten på ganggulvet, som dog også er dækket af nedraset jord og sten. Også højoverfladen præges af færdsel, som omkring gangen har bortslidt vegetationslaget. Højen er plejet inden for de senere år; spor af træ og buskstubbe ses endnu. En stor sten ved vestlige højfod. Omkring højen banelys-anlæg til lufthavnen, jfr. jour.nr. F6070/73. ** Seværdighedsforklaring ** En noget overrestaureret men iøvrigt ganske flot og let tilgængelig megalit. Oplysende skiltning ved fortidsmindet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Amager; stenalder; 14/38.

2008 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-37
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
En jernstøtte under jættestuekammerets dæksten blev fjernet. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)