Nylarsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-37

Fredningsnr.
533433

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5334-33, 34. Ejerlav: Nylars Tingl.: 24/8 1891, gdr. Anders Anker Kofoed. Afmærkn.: MS 1918, overlærer Tryde. Høj, 1,25 x 12 m, velbevaret. Græsklædt med krat i løkke. Matr.nr. 14a: Høj i skel til matr. nr. 13 af Nylars.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To smaa Høie eller rettere Røser [sb.37A-37B]. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 12 m. Velbevaret. Græsklædt med Krat i Løkke.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1 x 13,5 x 12 m, hvis topflade er affladet til let fordybet. Voldsomt tilgroet med krat og træer. Ved nænsom udtynding af vegetationen kunne denne og nabohøjen 5334-34 blive synlige fra amtsvejen i S og ville således bidrage til landskabsbilledet. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)