Maribo Kloster
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070610-20

Fredningsnr.
452311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1400 - 1499 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
1621 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution

1955 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Det adelige jomfruekloster "Maribo kloster" er oprettet i 1400-tallet af dronning Margrete. Klosteret har bestået af 2 dele. Tæt nord for kirken lå et firfløjet anlæg omkring en klostergård, omgivet af en korsgang. Sammen med brødrekloster (sb. 8-9) syd for kirken og den høje mur, har søsterklosteret dannet en fuldstændig birgittineranlæg, som blev fuldendt i 1420erne. Efter at klosteret blev ophævet i 1621, blev dets bygninger efterhånden nedrevet. Efter udgravningerne er fundamenterne af vestdelen restaurerede.

1994 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 72-1994-33
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 225/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1994 Museal udgravning
Journal nr.: 72-1994-33
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Fundament til Birgittinerklosterets mur. (Se også sb. 8 og 9).

1994 Museal udgravning
Journal nr.: 72-1994-33
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Ikke registreret på grundlag af beretningen, da denne ikke er sendt til DKC.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2017 Museal udgravning
Journal nr.: MLF01545
Museum Lolland-Falster
Museet har i forbindelse med blandt andet terrænregulering på pladsen foran Maribo Domkirke, overvåget al jordarbejde. Overvågning omfatter fredningsnumrene 4523:11, 4523:7, 4523:9 & 4523:10.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IV, 3, Maribo Amt
1955