Krogebæk

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150210-92

Fredningsnr.
27145

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Stenkiste. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 4 m lange, 1,2 m høje og 1 m brede. Strømpillen er 0,8 m bred. Hver facade er 3,5 m bred og 1,5 m høj. Siderne består af råt tildannede granitblokke. Fredningen omfatter de 4 hjørne- eller markeringssten. Over stenkisten fører en grusvej. Under stenkisten løber Krogebæk.
Undersøgelsehistorie

1994 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 4 m lange, 1,2 m høje og 1 m brede. Strømpillen er 0,8 m bred. Hver facade er 3,5 m bred og 1,5 m høj. Siderne består af råt tildannede granitblokke. Fredningen omfatter de 4 hjørne- eller markeringssten. Over stenkisten fører en grusvej. Under stenkisten løber Krogebæk.

1994 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vejkisten ligger i et sogneskel, og fredningen omfatter derfor den del, der ligger på matr. 5a af Svorbæk By, Odder.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Lige på/ved vejkisten står to store løvtræer.


Billeder

Foto, oversigt
Foto, oversigt