Sønderskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
080807-32

Fredningsnr.
371715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Tinglysning i gang.
Undersøgelsehistorie

1994 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. Stenkistens sider er opført af kløvede kampesten. Overliggerne er råt tilhuggede granitbjælker. Gennemløbet er 0,85 m bredt, 0,90 m højt og 8 m langt. Hver facade er 1,8 m høj og 3,4 m bred. Ved sluget er gennemløbet forlænget 2 m parallelt med vandløbet. Gelænderet er af jernrør. det er 3,3 m langt og 0,75 m højt. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.