Lillemølle Bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090111-34

Fredningsnr.
401819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Lillemølle Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er 17 m langt og 3,3 m højt målt fra buestikstenens underkant til bunden af åen, og 3,5 m bredt. Hver facade er 6,5 m bred og 3,9 m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved sluget og ved afgangen. Gennemløbet er i nyere tid forlænget 7 m med en betonhvælving, og ved at facaden ved sluget er flyttet ud. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning. Beliggenheden er vist på vedhæftede rids.
Undersøgelsehistorie  (2)
1994 Tinglysning
Journal nr.: SN 6111-0346
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lillemølle Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er 17 m langt og 3,3 m højt målt fra buestikstenens underkant til bunden af åen, og 3,5 m bredt. Hver facade er 6,5 m bred og 3,9 m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved sluget og ved afgangen. Gennemløbet er i nyere tid forlænget 7 m med en betonhvælvning, og ved at facaden ved sluget er flyttet ud. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)