Lillemølle Bro

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090111-34

Fredningsnr.
401819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Lillemølle Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er 17 m langt og 3,3 m højt målt fra buestikstenens underkant til bunden af åen, og 3,5 m bredt. Hver facade er 6,5 m bred og 3,9 m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved sluget og ved afgangen. Gennemløbet er i nyere tid forlænget 7 m med en betonhvælving, og ved at facaden ved sluget er flyttet ud. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning. Beliggenheden er vist på vedhæftede rids.
Undersøgelsehistorie

1994 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lillemølle Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er 17 m langt og 3,3 m højt målt fra buestikstenens underkant til bunden af åen, og 3,5 m bredt. Hver facade er 6,5 m bred og 3,9 m høj. De vinkelstillede brofæster indsnævrer vandløbet både ved sluget og ved afgangen. Gennemløbet er i nyere tid forlænget 7 m med en betonhvælvning, og ved at facaden ved sluget er flyttet ud. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

kampstensmur i øst
Broslug set fra  vest
Stensætning nedstrøms
Sydlige kampestensmur
Nordlige kampestensmur
Broslug set fra øst