Tvenstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150210-81

Fredningsnr.
27146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 10 m langt, 1,2 m bredt og 0,8 m højt. Hver facade er 1,1 m høj og 1,7 m bred. Siderne består af råt tilhuggede granitbjælker, sat i 2 skifter. Rester af samlebrønd ved slug. Samlebrønd ved slippet. Gennem stenkisten løber en lille bæk. Over stenkisten fører en grusvej på en ca. 2 m høj dæmning.
Undersøgelsehistorie

1994 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste. Stenkistens gennemløb er 10 m langt, 1,2 m bredt og 0,8 m højt. Hver facade er 1,1 m høj og 1,7 m bred. Siderne består af råt tilhuggede granitbjælker, sat i 2 skifter. Rester af samlebrønd ved slug. Samlebrønd ved slippet. Gennemstenkisten løber en lille bæk. Over stenkisten fører en grusvej på en ca. 2 m høj dæmning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i fredningsteksten. Var fejlplaceret på kortet. Derfor blev den ikke fundet ved tilsynet i 2008.


Billeder

Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, oversigt