Sct. Clemens kirketomt
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140908-70

Fredningsnr.
201312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (9)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kulturlag, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Brønd, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Brolægning, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Randers kommune. kun umatr. vejareal. Sct. Clemens kirketomt omfatter Randers købstads bygrunde umatr.areal (Tårngade), matr.nr.300 og 303. Sct. Clemens kirketomt Ruinerne af den nordlige del af Sct.Clemens kirke er beliggende under jordoverfladen i Tårngade udfor matr.nr.300 og 303 af Randers købstads bygrunde. På vedlagte skitse er vist det areal af Tårngade, hvor disse ruiner af Sct.Clemens kirke er beliggende. Ruinerne af Sct.Clemens er beliggende under jordoverfladen. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (23)
1540 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Skt Clemes nævnes første gang 1403. Ved udgravninger i 1945 fandt man ca. 3 m under nuværende gadeniveau kirkens gulv og det vestlige indgangsparti. Vestgavlen har haft en portal med 6 smukt udhuggede granitsøjler, som daterer kirken til ca. 1160. Efter reformationen tillod kongen i 1540 at nedbryde kirken, tårnet blev dog stående til ca. 1730.

1935 Museal udgravning
Journal nr.: 45/72
Kulturhistorisk Museum Randers

1935 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 45/72
Kulturhistorisk Museum Randers
Udgravning til Sparekassen nord for Tårngade.

1945 Museal prøvegravning
Journal nr.: 45/72
Kulturhistorisk Museum Randers
Sct. Clemens kirkes vestende udgravedes, og man fandt velbevarede rester af kirkens vestportal med romanske terningkapitæler.

1972 Tinglysning
Journal nr.: F53-174
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af Sct. Clemens kirke er beliggende under jordoverfladen. o.s.v.

1976 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 45/72
Kulturhistorisk Museum Randers

1976 Museal prøvegravning
Journal nr.: 163/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Orienterende undersøgelse, hvor der påtræffes stensamling, formodentlig del af syld.

1977 Museal prøvegravning
Journal nr.: 45/72
Kulturhistorisk Museum Randers
Ved udgravningen fandters den sydlige mur (formodentlig af Sct. Clemens kirke) og en tilbygning hertil, måske et våbenhus. Syd herfor fandtes flere begravelser, der alle var ældre er tilbygningen (middelalder). En brønd, nedgravede trætønder og en brolægning var alle ældre en bygningsresterne (d.v.s. efter reformationen).

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-165
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
F53-174 tilakteres gældende j.nr.

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 38/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
J.nr. i N02 163/76 tilakteres.

1989 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 330/89
Kulturhistorisk Museum Randers
Ledningsarbejde i Tårngade udført under arkæologisk overvågning.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Underjordisk fortidsminde. Intet synligt. Beliggende under flisebelagt gågade samt under tilgrænsende bygninger.

1994 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 0689
Kulturhistorisk Museum Randers

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 0689
Kulturhistorisk Museum Randers
Ved gravning til sanitet blev der fundet et kranium samt spredte menneskeknogler.

1994 Museal udgravning
Journal nr.: 0689
Kulturhistorisk Museum Randers
Efter 1. afrensning viste der sig både urørte jordlag og omrodet jord samt skeletdele i profilen under hele huset i Middelgade 9, Randers.

1998 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 38/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Museal udgravning
Journal nr.: 1691
Kulturhistorisk Museum Randers
Der blev konstateret, at 2 på hinanden følgende brolægninger havde dækket baggårdens overflade. Den ældste brolægning dateres til 1800-tallet. Under denne brolægnings afretningslag var et tykt lag af gennemgravet/omrodet kulturjord. Bortset fra en stor nedgravning med fyld af sandsynligvis kirkegårdsjord, sås ingen strukturer eller anlæg i dette lag.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.3826/01
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1691
Kulturhistorisk Museum Randers

2001 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1691
Kulturhistorisk Museum Randers
Oplyser, at baggårdens areal på ca. 27 kvadratmeter, skal inddrages i en tilbygning.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes som før. Ikke synlig - beliggende under bygningerne på stedet. Stedet er markeret med et lille skilt på en af bygningerne.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 2, Randers Amt
1963