Tømmerby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-75

Fredningsnr.
1107103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lille samling af sten, heriblandt en 0,8 m aflang spids sten, sandsynligvis fra ødelagt. Lille svag uregelmæssig højning omkring stenene.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet - en større sten og et par mindre. Ligger i græsningsareal.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende ved Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Stensamling med 5 synlige sten. Areal: 2,7 x 3,6 m. Tilvokset i græs. Beliggende på toppen af vestvendt skrænt i østkanten af et græsningsareal, er ligger øst for og grænsende op til det fredede område.

Litteraturhenvisninger  (0)