Skyttegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-31

Fredningsnr.
533436

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 10 m. Langs kanten og i midten ses større sten. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mærkelig lille Gravhøi med en aaben Stenkiste af Mandslængde i Midten i Retning N-S og 6 opreiste Stene i en Række tværs over Høien i Retning fra V-Ø. Høien er ganske flad næppe mere end 1 Alen over Jordfladen, men den har et Tværmaal af ca 20 Alen. At disse Gravhøie eller Gravsteder ere meget gamle og henrøde til Tiden fra Stenalderen eller Broncealderen anser jeg for utvivlsomt. Det kan antages, at der paa de Høie som ere prydede med Bautastene har været flere saadanne. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5 x 10 m. Langs Kanten og i Midten ses større Sten. Lyngklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang, Ø/V orienteret megalitrest. 1,3 x 12 x 7,5 m. Langs S-siden 6 mere eller mindre udvæltede randsten på række, antydende en firkantet høj, men randsten mangler på de øvrige sider. Højfylden hæver sig indtil 0,8 m over terræn. Omtrent midt i højresten en fordybning i hvis S-side en mindre, stående (bære-?) sten ses, og i hvis V-side ligger en større, kløvet sten. På højens østlige del ligger en lille dynge marksten, tydeligvis alle anbragt der under arbejdet med kartoffellægning dagen før berejsningen fandt sted. Da der ikke ses ældre markstensdynger, antages det at stenene vil blive fjernet igen. På højen ligger endvidere en smule rønnetræ opskåret fra udtynding af bevoksning på selve højen. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)