Annexgaarden

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100314-19

Fredningsnr.
051560

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 18/9 1912. gdr. Niels Christensen 3/3 1915, gdr. August Pedersen, Tolne Anneksgaard Afmærkn.: MS 1913, ved oberstl. Lund. Høj, 8 x 1 m.
Undersøgelsehistorie

1915 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille rund Høj i Annexgaardens Plantage. Ca. 1 m. høj, ubestemmelige Omrids. Beplantet. Fredlyst 1912 og 1915. MS. Tidligere overpløjet. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 8 x 1 m.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Højen er besigtiget ved vintertid da der lå sne, men der var intet, der tydede på nye skader. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre høj beliggende i skovbryn. Græsklædt.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra Ø