Køllergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-31

Fredningsnr.
533437

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars Høj, 1,5 x 14 m. Større sænkning i top. I midten ses en større sten og ved kanten 2 sten. Lyng- og græsklædt i høn- segård.
Undersøgelsehistorie  (5)
1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 14 m. Større Sænkning i Top. I Midten ses en større Sten og ved Kanten 2 Sten. Lyng- og græsklædt i Hønsegaard.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, stærkt forgravet i ældre tid. 1,5 x 15 x 14 m. Nær højmidten en kantrejst sten orienteret ca. N/S - formentlig (den vestlige) bæresten i et iøvrigt bortgravet dyssekammer. Ca. 2 m N for denne står endnu en sten oprejst, noget inden for den nuværende, tilsyneladende højfod. Højen er nogenlunde cirkulær men deformeret ved flere ned -og afgravninger. Cementpæle fra et gammelt hønsegårdshegn er sat på den østlige højfod. I tæt, sammengroet træ -og buskvækst i skovbryn. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)