Køllergaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-31

Fredningsnr.
533437

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Nylars Høj, 1,5 x 14 m. Større sænkning i top. I midten ses en større sten og ved kanten 2 sten. Lyng- og græsklædt i høn- segård.
Undersøgelsehistorie

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 14 m. Større Sænkning i Top. I Midten ses en større Sten og ved Kanten 2 Sten. Lyng- og græsklædt i Hønsegaard.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, stærkt forgravet i ældre tid. 1,5 x 15 x 14 m. Nær højmidten en kantrejst sten orienteret ca. N/S - formentlig (den vestlige) bæresten i et iøvrigt bortgravet dyssekammer. Ca. 2 m N for denne står endnu en sten oprejst, noget inden for den nuværende, tilsyneladende højfod. Højen er nogenlunde cirkulær men deformeret ved flere ned -og afgravninger. Cementpæle fra et gammelt hønsegårdshegn er sat på den østlige højfod. I tæt, sammengroet træ -og buskvækst i skovbryn. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra SØ
Oversigt set fra SSV
Oversigt set fra VSV