Hjulby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090611-13

Fredningsnr.
36189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 4,5 x 16 m; ret stejle sider. Enkelte tjørne.
Undersøgelsehistorie  (6)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Högrest: en ungefär 60o settor af högens södra del står kvar. Diam. i N-S nu ca. 16 m., har varit nästan dubbelt så stor, i O-V ca. 15 m. Höjd ca. 4,50 m. Den största skadan i N och O. Centalgrafven bevarad. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1916 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 4,5 x 16 m; ret stejle Sider. Enkelte Tjørne. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Delvis tilgroet. Ved den nordlige fod ligger der en affaldsbunke, bestående af gammelt jern, husgeråd og kvas m.m. Endvidere en hel del henkastede sten, såvel marksten som byggeriaffald. En gammel markvej løber ved højens vestside. Genbesigtiget 30.5.1986 af NHJ. Affaldet er for lidt og for gammelt til at påtale. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)